Start // Oferta // Wygluszenie samochodu - Dynamat // Dynamat Xtreme Trunk Kit

Dynamat Xtreme Trunk Kit

Dynamat Xtreme Trunk Kit

Zestaw do wytłumienia bagażnika.

Dynamat Xtreme jest jest opatentowanym, lekkim, wielowarstwowym materiałem tłumiącym wibracje na bazie elastomerów, butylu i aluminium. Trunk_KitDynamat Xtreme łatwo dopasowuje się i klei do metalu lub innych twardych powierzchni. Mata jest odporna na temperatury w zakresie -54°C do +149°C natomiast optymalne właściwości zachowuje w temperaturze pomiędzy -10°C do +60°C. Posiada wysoką odporność na proces starzenia.

Właściwości akustyczne:
Współczynnik stratności akustycznej „n" jest miarą zdolności tłumienia dźwięku wydobywanego z różnych struktur. Stwierdza ile energii z wibracji (np. ze stalowej powłoki) jest przekształcana na ciepło zamiast na dźwięk. Dla konstrukcji zawierających kilka warstw materiałów tłumiących używa się współczynnika łącznej stratności „n comb". Teoretyczna maksymalna wartość tego współczynnika wynosi 1 (brak wibracji). Niewytłumiony płat 1mm blachy stalowej posiada współczynnik ok. 0,001 dla 200Hz. Dynamat Xtreme nałożony na ten płat zwiększy współczynnik stratności do 0,417 w temperaturze +20°C. Zwielokrotniona warstwa Dynamat Xtreme może dodatkowo poprawić właściwości tłumiące. Dynamat Xtreme może być docięty do kształtu i ułożony na powierzchni metalowej po jej uprzednim wyczyszczeniu. 

Zastosowanie:
Dynamat Xtreme jest używany do metalowych blach, przegród, tuneli, drzwi, pojemników, paneli itp. W samochodach, autobusach i łodziach. Jest także używany do przewodów wentylacyjnych, obudów przekaźników, metalowych mebli, urządzeń domowych, zlewów, urządzeń komputerowych, narzędzi mechanicznych i do wielu innych celów.

Instalacja
:
Dynamat Xtreme powinien być przycięty do pożądanego rozmiaru i kształtu przed usunięciem warstwy zabezpieczającej. Może być przycięty nożem lub nożycami. Należy usunąć pył, żwir, wilgoć i inne obce materiały z powierzchni aplikacji. Zdjąć warstwę zabezpieczającą. Najprostszą techniką aplikacji jest delikatne zgięcie maty i przyłożenie jej wzdłuż najkrótszego boku. Mata jest wówczas pewnie dociskana do powierzchni. Najlepiej użyć do tego wałka. Redukuje to ryzyko powstania pęcherzy powietrza, które zmniejszają tłumienie. Temperatura maty i powierzchni aplikacji, podczas nakładania, nie powinna być niższa niż temp pokojowa. Podgrzanie materiału nie jest konieczne.

Wygląd:
Czarna butylowa mata z war­stwą 9,95% aluminium grubości' 0,1 mm i papierową warstwą zabezpieczającą

Grubość:
1.6mm

Współczynnik stratności akustycznej przy danej
temperaturze:
(metoda ASTM E/56 przy200Hz)
0.081 @  -10°C
0.240 @     0°C
0.257 @ +10°C
0.417 @ +20°C
0.259 @ +30°C
0.194 @ +40°C
0.140 @ +50°C
0.094 @ +60°C

Zakres temperatur (optymalna wydajność):
-10°C do +60°C

Zakres temperatur (odporność):
54°C do +149°C

Odporność chemiczna:
Odporne na wodę i oleje mineralne

Wymiary:
5 arkuszy 81.2cm x 45.7cm
do stosowania na drzwiach, podłodze, dachu, 
w bagażniku, pokrywie silnika, tylnej półce