Start // Oferta // Wygluszenie samochodu - Dynamat // Dynamat Original Speaker Kit

Dynamat Original Speaker Kit

Mata do wytłumienia powierzchni pod głośnikiem. speaker_kit_dynomat

 

Dynamat Original jest materiałem tłumiącym wibracje opartym na kauczuku styrenowo-butadinowym. Posiada warstwą kleju czułą na nacisk i wiążącą na ciepło. Dynamat Original łatwo dopasowuje się i klei do metalu lub innych twardych powierzchni. Mata wytrzymuje temperatury w zakresie -30°C do +177°C natomiast optymalne właściwości zachowuje w temperaturze pomiędzy -10°C do +30°C. Posiada wysoką odporność na proces starzenia.

Właściwości akustyczne:
Współczynnik stratności akustycznej „n" jest miarą zdolności tłumienia dźwięku wydobywanego z różnych struktur. Stwierdza ile energii z wibracji (np. ze stalowej powłoki) jest przekształcana na ciepło zamiast na dźwięk. Dla konstrukcji zawierających kilka warstw materiałów tłumiących używa się współczynnika łącznej stratności „n comb". Teoretyczna maksymalna wartość tego współczynnika wynosi 1 (brak wibracji). Niewytłumiony płat 1mm blachy stalowej posiada współczynnik ok. 0,001 dla 200Hz. Dynamat Original nałożony na ten płat zwiększy współczynnik stratności do 0,14 w temperaturze +10°C. Zwielokrotniona warstwa Dynamat Original może dodatkowo poprawić właściwości wygłuszające.

Zastosowanie:
Dynamat Original może być docięty do kształtu i ułożony na powierzchni metalowej ipo jej uprzednim wyczyszczeniu. Dynamat Original jest używany do metalowych blach, przegród, tuneli, drzwi, pojemników, paneli itp. W samochodach, autobusach i łodziach. Jest także używany do przewodów wentylacyjnych, obudów przekaźników, metalowych mebli, urządzeń domowych, zlewów, urządzeń komputerowych, narzędzi mechanicznych i do wielu innych celów.

Instalacja:
Dynamat Original powinien być przycięty do pożądanego rozmiaru i kształtu przed usunięciem warstwy zabezpieczającej. Może być przycięty nożem lub nożycami. Należy usunąć pył, żwir, wilgoć i inne obce materiały z powierzchni aplikacji. Zdjąć warstwę zabezpieczającą. Najprostszą techniką aplikacji jest delikatne zgięcie maty i przyłożenie jej wzdłuż najkrótszego boku. Mata jest wówczas pewnie dociskana do powierzchni. Najlepiej użyć do tego wałka. To redukuje ryzyko powstania pęcherzy powietrza, które zmniejszają tłumienie. Temperatura maty i powierzchni aplikacji, podczas nakładania, nie powinna być niższa niż temp pokojowa. Podgrzanie materiału zwiększa jego elastyczność i trwałość połączenia.

Wygląd:
Cienka, gładka czarna mata z niebieską polietylenową warstwą zabezpieczającą.

Grubość:
1.78mm

Współczynnik stratności akustycznej przy danej temperaturze:
(metoda ASTM E/56 przy200Hz)
0.14 @  -10°C
0.16 @     0°C
0.14 @ +10°C
0.08 @ +20°C
0.08 @ +30°C
0.05 @ +40°C
0.04 @ +50°C
0.04 @ +60°C

698original_speaker_kit_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres temperatur (optymalna wydajność):
-10°C do +30°C

Zakres temperatur (odporność):
-30°C do +177°C

Odporność chemiczna:
Odporne na wodę i oleje mineralne

Siła warstwy klejącej:
15N/cm na zimnej stali

Wymiary:
2 arkusze 25,4cm x 25,4cm
do wytłumienia powierzchni pod głośnikiem