Start // Regulamin

Regulamin

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem

www.orurowanie.eu

Właścicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem www.orurowanie.eu jest:

Alustar sp zoo

ul. Nowogrodzka 50/54 lok 515

00-695 Warszawa

EU VAT nr: PL7010898584

zwanym dalej Sprzedającym.

Adres magazynu oraz biura handlowego (adres ułatwiający odnalezienie siedziby): 
ul. Romantyczan 27 Starachowice

Wszelką korespondencję, zwroty oraz reklamacje proszę kierować pod adres magazynu: 
ul. Romantyczba 27 Starachowice

Więcej informacji odnośnie danych rejestrowych przedsiębiorstwa można znaleźć w rejestrze CEIDG (www.firma.gov.pl)

§ 2 - SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REJESTRACJA KLIENTA

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.orurowanie.eul drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.

3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Alustar

5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.sorurowanie.eu

6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedającego z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

8. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.sorurowanie.eu podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.

11. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej sklep-tuningowy.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

12. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

13. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

14. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.

15, Niekture towary sa zamawiane wg specyfikacji klienta i wykonywane wg jego wytycznych i nie podlegaja zwrotowi. .

§ 3 - PŁATNOŚĆ ZA ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

- przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego (wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego,

- gotówką za pobraniem (wysyłka zamówionego towaru nastąpi po zakończeniu całego procesu składania zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Sprzedającego),

- odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego.

- płatność internetowa systemem DotPay.

3. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

§ 4 - REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ

1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze VAT.

2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

2. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

3. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

5. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.

6. W razie uszkodzenia czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu. Szczegóły informacyjnie odnośnie sposobu wypełnienia takiego formularza można znaleźć na stronach informacyjnych sklepu.

7. Sprzedający wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.

8. W przypadku nie odebrania przez Klienta wcześniej zamówionych towarów i zwrotnego odesłania do sklepu internetowego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail celem ustalenia szczegółów z Klientem - terminu jak i kosztów dostawy.

Zamówienie złożone w sklepie internetowym Alustar jest zamówieniem wiążącym obie strony i w przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionych towarów jest on zobowiązany ponieść związane z tym koszty. Sprzedający obciąży Kupującego realnymi kosztami nie większymi od tych rzeczywiście poniesionych.

9. W przypadku towarów narażonych na uszkodzenia, towarów o dużych gabarytach, dłużycy lub towarów o dużej wartości wysyłka jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich UPS lub GLS bądź w przypadku towarów wielkogabarytowych innych firm spedycyjnych (Kupujący zostanie poinformowany wcześniej o sposobie nadania towaru).

10. Opłaty za wysyłkę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej iN-POST naliczane są według cennika In-Post (podane ceny brutto, zawierają 23% VAT):


Opłaty za przesyłki zagraniczne są zależne od kraju przeznaczenia.

§ 5 - REKLAMACJE

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego orurowanie.eu l są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

2. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (np. zdjęcia pokazujące że towar nie pasuje bądź że są z nim inne problemy).

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z zawartą z Klientem umową, które zostało stwierdzone przez Klienta przed upływem 2 lat od momentu dostawy towaru. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

§ 6 - REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ZWROT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Konsument ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w firmie Alustarl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

3 W przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, sprzedawca morze odmówić przyjęcia zwrotu towaru. Dotyczy to także Zamówień składanych przez firmy wg ich indywidualnych wymogów.

 

4. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym a wysłany na adres Sprzedającego (adres magazynu podany na początku niniejszego regulaminu).

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

8. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

9. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

11. Sprzedający zwraca koszty dostarczenia towaru Kupującemu. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (tj. podmiot prowadzący sklep-tuningowy.pl), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

 • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

14. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie  Sprzedawcy pod adresem www.orurowanie.eu

2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

Polityka prywatności
Korzystanie ze strony www.Orurowanie.eu oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies, które określają w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa użytkowników serwisu.

 

Dokument jest zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 


Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych i operatorem serwisu jest www.Orurowanie.eu. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z administratorem poprzez adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
KORZYSTANIE Z SERWISU
Możesz korzystać z naszego serwisu internetowego bez konieczności podawania swoich danych.
W celu zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania serwisem, w celach analityczno-statystycznych oraz na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych zapisujemy w tzw. logach serwera dane takie jak np. nazwa żądanego pliku, adres IP, data i godzina pobrania, przesłana ilość danych.
Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane także w celu monitorowania aktywności odwiedzających serwis, tworzenia analiz i statystyk odwiedzin serwisu oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych.
Dane te nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby, a przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
W celu złożenia zamówienia w naszym serwisie konieczne jest podanie przez Ciebie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi nam przyjęcie zamówienia. Są one niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, będą wykorzystywane na tej podstawie do realizacji usługi i kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usługi i rozwiązywania problemów.
Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu dane te będą wykorzystane do analizy, statystyk, monitorowania aktywności naszych użytkowników, usprawnienia serwisu, na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych.
Przepisy prawa wymagają przetwarzania tych danych również w celach podatkowych i rachunkowych.

 

FORMULARZE KONTAKTOWE
W celu obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) będziemy przetwarzali dane, które podasz w formularzu.
Konieczne jest wypełnienie pól opisanych jako obowiązkowe, ich niepodanie uniemożliwi nam przyjęcie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą.

 

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać od nas aktualne informacje, to możesz zapisać się do listy newslettera, wypełniając w tym celu formularz newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie podczas zapisu do newslettera. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Wymagamy jedynie podania tych danych, które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub które są wymagane od strony prawno-rachunkowej.
Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora)
Czas przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi lub jeśli wymagają tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

 

Jakie masz uprawnienia?
Masz prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies, które określają w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa użytkowników serwisu.

 

Dokument jest zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 


Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych i operatorem serwisu jest Kurierserwis.com. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z administratorem poprzez adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
KORZYSTANIE Z SERWISU
Możesz korzystać z naszego serwisu internetowego bez konieczności podawania swoich danych.
W celu zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania serwisem, w celach analityczno-statystycznych oraz na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych zapisujemy w tzw. logach serwera dane takie jak np. nazwa żądanego pliku, adres IP, data i godzina pobrania, przesłana ilość danych.
Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane także w celu monitorowania aktywności odwiedzających serwis, tworzenia analiz i statystyk odwiedzin serwisu oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych.
Dane te nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby, a przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu.

 

ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE
W celu utworzenia i obsługi Twojego konta w naszym serwisie konieczne jest podanie przez Ciebie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi nam założenie konta. Są one niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą i kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usługi i rozwiązywania problemów.
Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu operatora serwisu dane te będą wykorzystane do analizy, statystyk, monitorowania aktywności naszych użytkowników, usprawnienia serwisu, na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych.
Przepisy prawa wymagają przetwarzania tych danych również w celach podatkowych i rachunkowych.